AWANA

Det er Awana for barna på hvert søndagsmøte, med unntak av storsamlingene. Awanas visjon er at 
«Barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.»
Det handler om en relasjon til Ham som elsker med en evig kjærlighet.

Videre handler det om bibelkunnskap og at som en konsekvens av Hans kjærlighet, vil vi tjene andre ved å gi Guds kjærlighet videre. Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere.

I Awana ønsker vi å ta barn og unges tro på alvor. Vi tror at barn aldri er for små til å høre om Gud eller fra Gud. De er morgensdagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke. I fellesskapet blant alle generasjoner lærer vi gjensidig av hverandre. Vi blir til i møte med hverandre.

Når er neste Awana? Se oversikt på bunnen av denne siden.

2-5 ÅR

I denne aldersgruppa blir barna kjent med Bibelen og med Jesus. Den hovedsetningen vi ønsker at barna skal sitte igjen med er: «Jesus elsker meg». For Cubbies-gruppene er det en undervisningsbok for ledere til å bruke på samlingene, et intro-hefte og ei håndbok som barna får med seg hjem. I håndbøkene for hjemmene er det koselige fortellinger som barn og voksne kan lese sammen, aktiviteter og et ukentlig bibelvers.

1-4 klasse

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de lærer om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og som de kan bruke hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker med barna om undervisningen, bibelversene og ber. Samlingen avsluttes med en lek.

5-7 klasse

I T&T (Tro & Trening) blir 10-13-åringer introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og som de kan bruke hjemme. I disse bøkene er det bibelfortellinger, tegneserier, oppgaver og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper det man snakker med barna om undervisningen og bibelversene.