konfirmasjon

Går du i niende klasse skoleåret 2023-2024? Vil du lære mer om hvem Jesus er og hva han har gjort? Har du lyst til et år med mye gøy og å dra på turer med dine medkonfirmanter?

Lyngdal bedehusforsamling starter opp med konf til høsten. Vi gleder oss til et år der du lærer mer om Gud, om verden han har skapt, om hans redningsplan og om livet sammen med Ham.

Annenhver torsdag gjennom året samles vi i Lyngdal bedehus der vi får bibelbasert undervisning om ulike temaer, spiser god mat sammen og har det gøy.

Utgangspunktet for konfirmantopplegget hos oss er Awanas opplegg “Smak og se”, med noen tilleggssamlinger. For mer informasjon kan du gå inn på smakog.se

I løpet av året vil vi dra på turer, en kort tur i starten av året og to leirer der vi treffer andre konfirmanter, en skiweekend i Kvinesdal og en raftingleir på Evje.

Under finner du planen for konfirmantåret 2023-2024.

Planen viser tema for de ulike samlingene og dato. Samlingene er på torsdager i oddetallsuker.

Dato:Hva skjer?
31.08

Oppstartssamling. Oversikt over året.

Tro og vitenskap. Bibelens troverdighet

02.09Bli-kjent-tur.
10.09Presentasjonsgudstjeneste
14.09Bibelens røde tråd, del 1. Paradise created.
15.-17-09.Frivillig menighetsweekend på Evjetun
28.09Bibelens røde tråd, del 2. Paradise lost. Gud lover en redning.
7.-9.10Raftingweekend på Evje.
12.10Bibelens røde tråd, del tre: Kongen kommer.
26.10Bibelens røde tråd, del fire: Hva nå? Kongen kommer igjen.
09.11Relasjon med Gud
23.11Følg Jesus
07.12Juleavslutning
04.01Frihet
18.01Forelskelse og seksualitet
01.02Livet på skjerm
09.02-11.02Ski-weekend på Kvinatun
15.02Heia gode vennskap
29.02Guds Misjon
03.03Obligatorisk tjenestesøndag
14.03Hellige handlinger- om sakramentene.
11.04Brødre og søstre – den forfulgte kirke.
25.04Livet etter konfirmasjonen
16.05Øving til konfirmasjonsgudstjeneste
19.05Konfirmasjonsgudstjeneste

Samlingene varer rundt 1,5 time og begynner klokken 18.00 på torsdager.

På leirene vil man også få undervisning om følgende tema:

Identitet og selvfølelse, fellesskap(t), Gud, hvem er du? Jesus, er du sann? Den Hellige Ånd, Gutt og jente, Pay it forward og HIStory. 

Det koster 2500 kroner å konfirmere seg hos oss. Denne prisen inkluderer leirkostnadene. Det finnes støtteordninger dersom summen er økonomisk krevende.

Hvis dette høres interessant ut, så kom på infomøte for foreldre og konfirmanter 16.mars kl. 19.

Ledere for året kommer til å være Renate Fjelde og André Heradstveit.