konge-torsdag

Kongetorsdag er for barn i alle aldre! Vi samles annenhver torsdag fra kl 17.30 til 19.30.

Vi starter med kor, deretter andakt, diverse aktiviteter og kveldsmat.

Kom og bli med på en gøy torsdag med mye innhold!

Vel møtt følgende datoer:

20. august

3. september – BASAR KL 18.00

17. september

15. oktober

29. oktober

12. november

26. november

10. desember