hvem er vi?

VÅRT MÅL

Vårt mål er at alle skal får høre om Jesus og blir kjent med ham. Vi ønsker å dele god bibelsk forkynnelse som fører til et liv som Jesu etterfølgere!

Lyngdal Bedehusforsamling består av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), Indremisjonsforbundet (IMF) og Normisjon.

 
Vi har møter onsdags kveld og søndags formiddag. På søndags formiddag er det i tillegg Awana for barna.
Vi har også Kongetorsdag annen hver torsdag, og korpsøvelse på tirsdagene.