AWANA

Det er Awana for barna på hvert søndagsmøte, med unntak av familiemøtene. Awanas visjon er at 
“Barn og unge skal kjenne, elske og tjene Jesus gjennom hele livet.”
Det handler om en relasjon til Ham som elsker med en evig kjærlighet.

Videre handler det om bibelkunnskap og at som en konsekvens av Hans kjærlighet, vil vi tjene andre ved å gi Guds kjærlighet videre. Oppdraget er – i samarbeid med foreldrene – å nå barn og unge med evangeliet samt å utruste ledere.

I Awana ønsker vi å ta barn og unges tro på alvor. Vi tror at barn aldri er for små til å høre om Gud eller fra Gud. De er morgensdagens kirke og ledere, men de er likefullt del av dagens kirke. I fellesskapet blant alle generasjoner lærer vi gjensidig av hverandre. Vi blir til i møte med hverandre.

Når er neste Awana? Se oversikt på bunnen av denne siden.

2-5 år

I denne aldersgruppa får barna lære ulike bibelfortellinger fra både GT og NT. Hovedsetningen man ønsker at skal sitte igjen hos barna, er "Jesus elsker meg".

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og bruker hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese hjemme og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og barna kan si bibelverset om de ønsker.

1-4 klasse

Barna får undervisning i hele Bibelen gjennom disse årene, og de lærer om både folk og hendelser i Bibelen på en slik måte at det legges et fundament for kunnskap og kjennskap/vennskap med Jesus.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og som de kan bruke hjemme. I disse bøkene er det fortellinger man kan lese og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper der man snakker med barna om undervisningen, bibelversene og ber. Samlingen avsluttes med en lek.

5-7 klasse

I T&T (Tro & Trening) blir 10-13-åringer introdusert for kristne sannheter, og hvordan de kan implementere disse i sitt dagligliv. De lærer om misjon og å tjene andre. De får oppleve tilhørighet og lærer hvordan de skal opprettholde positive, nådefylte vennskap.

Barna får utdelt hver sin bok som de har med seg både på samlingen og som de kan bruke hjemme. I disse bøkene er det bibelfortellinger, tegneserier, oppgaver og bibelvers man kan lære seg utenat. På samlingene er det undervisning som forsterker det man har lest hjemme, og man samles i grupper det man snakker med barna om undervisningen og bibelversene.